Onze klanten


Simone heeft twee avonden verzorgd voor onze somatische afdelingen, waar nu ook steeds meer mensen met dementie komen te wonen. Ze heeft voorafgaand aan de training een enquete opgesteld waar medewerkers input konden leveren voor de twee avonden. Hierdoor had Simone een aantal casussen die aansloten op de behoefte van de medewerkers. Het was een prettige bijeenkomst, waar medewerkers zeker iets van hebben opgestoken! 

 

Jamie Hamelink - Regieverpleegkundige


Een leerzame scholingsavond over Dementie voor de vrijwilligers en collega's van Pim Senior. Simone van Aard heeft aan onze vrijwilligers en belangstellende collega's een voorlichtingsavond gegeven. Aan bod kwamen de verschillende vormen van dementie en de verschillende fasen van dementie. 

 

Het samen bespreken van benaderingswijzen en de Do's en de Don'ts werd zowel door vrijwilligers als (ervaren) collega's als zeer positief ervaren. Interactie, voorbeelden en discussie maakten de avond tot een succes. Ook het contact vooraf aan de scholing hebben we als prettig ervaren, fijn en persoonlijk. Voor ons was het een pilot, maar we gaan Gerias zeker weer benaderen voor een volgende scholing.

 

Harm Jan Krips - Algemeen Directeur-Bestuurder


Wij hebben een hele fijne en leerzame training gehad van Maartje. De training sloot goed aan bij de vraag en werd op een manier gegeven die goed past bij onze club zorgcoordinatoren.  Naast de fijne, heldere uitleg van Maartje, was er ook voldoende ruimte om vragen te stellen of eigen casussen in te brengen. Ook daar wist ze duidelijk antwoord op te geven. 

Het is deze training met name gegaan over de meest voorkomende vormen van dementie en tips hoe daarmee om te gaan. Daarnaast ook uitleg gekregen over psychiatrische stoornissen en NAH. 

We vinden het knap dat ze zoveel kennis heeft van de ouder wordende mens en deze op een begrijpelijke manier weet uit te leggen. Ook het contact voorafgaand aan de training was fijn en persoonlijk. Maartje en haar collega Heleen waren echt op zoek naar de manier die past bij onze organisatie. Wij voelden ons daardoor goed begrepen tijdens de training. Nogmaals bedankt!

 

Lisanne de Laat - Zorg- en kwaliteitscoordinator

 

 


Het contact met Gerias verloopt soepel en met aandacht. de incompany scholingen, gericht op agressief gedrag binnen de geriatrische revalidatiezorg zijn verzorgd door Heleen. De deelnemers waren stuk voor stuk erg positief en geven in hun feedback aan dat zij de training aanbevelen aan andere zorgverleners. Zij beoordelen Heleen als een zeer prettige trainer. Heleen was inspirerend, gaf duidelijke uitleg en sloot aan bij de praktijk. 

 

Vanuit Zorg voor leren vinden we het voor de bijscholingen en trainingen die we bij onze klanten aanbieden belangrijk om samen te werken met specialisten die met aandacht, vakkennis, humor en een praktische insteek aan de slag gaan. Deze eigenschappen zien wij zeker terug bij de mensen achter Gerias. We zijn zeer blij met deze samenwerking.

 

Nadine de Mooij-van Tiel - Eigenaar Zorg voor leren


Maartje Feskens heeft voor mantelzorgers van mensen met dementie een presentatie verzorgd in de Leystroom namens StiB Breda tijdens het weekend van de mantelzorger. Samenvattend was het een hele leerzame en interessante bijeenkomst met een grote meerwaarde voor de aanwezige mantelzorgers. De mooie presentatie en de duidelijke uitleg van Maartje waren erg prettig. Zij gaf voldoende ruimte aan de verhalen van de mantelzorgers en speelde precies in op de vragen en behoeften die er waren. Nogmaals dank voor de mooie bijeenkomst!

 

Carolien van Gestel - Coördinator bij VPTZ Nederland/StiB 

 

Er werd op een laagdrempelige manier informatie gegeven waar de deelnemers behoefte aan hadden. Voor alle deelnemers was het een interactieve middag met veel herkenning.

 

Idaline Bakx - Clustermanager WLZ zorg de Leystroom


Op 8 november vond de jaarlijkse netwerk- en scholingsdag voor kaderartsen Psychogeriatrie plaats. Maartje Feskens verzorgde voor ons tweemaal een interactieve workshop over EMDR. Zij wist haar verhaal voor deze specialisten ouderengeneeskunde boeiend en met enthousiasme te brengen en daarbij een goed overzicht te geven van de toepassingsmogelijkheden en beperkingen van EMDR. Er was ruim gelegenheid tot interactie en Maartje wist goed in te spelen op vragen van de deelnemers. Complimenten en onze dank voor deze waardevolle bijdrage!

 

Ada Vijfvinkel - Specialist ouderengeneeskunde & Mede-organisator netwerkbijeenkomst


Wij hebben Simone van Aard tijdens ons nachtcongres leren kennen als een deskundige en bevlogen spreker. Simone staat boven de stof en wist met haar presentatie over 'Nachtelijke onrust bij dementie' de deelnemers zonder moeite te boeien en uit hun slaap te houden. 

 

Marcellino Bogers - Eigenaar MetZorg


Ik heb de samenwerking met Gerias als erg prettig ervaren. Aan onze  fysiotherapeuten brachten zij op creatieve wijze hun kennis en kunde over aan de groep met praktische tips en voorbeelden. Onze cursisten vonden het een leerzame training met veel interactie. Ook bij onze volgende GRZ-1ste lijn cursus blijven wij samenwerken met Gerias!

 

Lisette Heystee - Docent, Fysio/manueeltherapeut bij Scholing Randstad West


We zijn erg tevreden over de avond die Heleen verzorgde over de omgang met gedragsveranderingen bij NAH voor mantelzorgers.  De interactie en het delen van ervaringen van mantelzorgers was erg belangrijk. Naar onze mening kan het niet beter en wij geven de avond een dikke 10.  Bedankt voor je geweldige inzet!

 

Ria van Spijk - Coördinator informele zorg


Ze wisten mijn doelen voor het team om te zetten in een afwisselend programma

" Al langer was ik bezig om een club te vinden die vernieuwend is, jong en deskundig. Die weten wat het is om met ouderen te werken die afwijkend gedrag vertonen in relatie met dementie, en wat dat doet met groepsprocessen in kleinschalig wonen.  Het was verrassend om in contact te komen met de psychologen van Gerias. Ze wisten mijn doelen voor het team om te zetten in een afwisselend programma waarin oefeningen en handige tools ondersteunend waren.  Passend bij de taakvolwassenheid van het team waarbij ruimte was voor reflectie op eigen handelen,. " Wat is de aanleiding van agressief gedrag, wat signaleer je, hoe is je eigen houding, hoe krijgt een benaderingsplan handen en voeten in een groot team, wat is de rol van een echtgenoot of familie? Wij hebben met Maartje en Heleen van Gerias hard gewerkt en veel geleerd!" 

 

Joke van Loenen - Locatiehoofd Zeist 


" Maartje heeft een duidelijke uitleg gegeven over de fasen van dementie en de problemen die hier bij horen. We hebben gesproken over hoe hier mee om te gaan en dat het voor onze Turkse ouderen vaak lastig is omdat ze niet altijd de Nederlandse taal beheersen. Het was een zeer interactieve bijeenkomst, voor herhaling/vervolg vatbaar!" 

 

Erica Nuijten - Verpleegkundig Specialist bij WZC Raffy/Lâle


Onze medewerkers waren zeer positief en ze konden er de dag erna mee aan de slag

" Simone en Maartje hebben onze medewerkers goed en duidelijk uitgelegd wat dementie precies inhoudt en hoe je daar als zorgprofessional mee om kunt gaan. Ze hebben de meest voorkomende soorten van dementie in kaart gebracht en uitgelegd welke fasen je daarbij kunt onderscheiden. Het waren 2 duidelijke en interactieve trainingsavonden waardoor onze medewerkers er de volgende dag mee aan de slag konden in de praktijk. Onze medewerkers waren zeer positief en begrepen dezelfde avond al beter het gedrag van ouderen met dementie. Een fijne samenwerking en zeker voor herhaling vatbaar". 

 

Robbert en Bart Kramers - Directie CaRespect

 

" Heel fijn dat er ook casussen gebruikt werden waar wij zelf ook bij na moesten denken"

Deveny - Cliëntbegeleider 


Goede samenwerking, enorme flexibiliteit en een bak aan kennis!

" Tijdens de GZ-opleiding met accent Ouderen hebben Heleen, Simone en Maartje met veel enthousiasme het vak "Levensloop en (on)gewone veroudering" gegeven. Daar de meeste deelnemers al werkzaam zijn in de ouderenzorg, was het de uitdaging om aan te sluiten bij de verschillende kennisniveaus en praktijkervaringen. Door de goede samenwerking, enorme flexibiliteit en een bak aan kennis is dit goed gelukt! Verscheidene onderwerpen kwamen naar voren, zoals verschillende methodes om om te gaan met levensfase problematiek, angststoornissen, depressie en rouw, meditatieve therapie, zingeving, wilsbekwaamheid en euthanasie. Hierin was zowel aandacht voor de theoretische achtergronden, de praktische invulling als zelfreflectie. De sfeer die neergezet werd was ontspannen, veilig en bood alle ruimte om te leren. Een mooie toevoeging aan de GZ-opleiding!" 

 

                                                                                                                         Bente van der Lelij- Psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog 


Deskundigheid op maat!

Vanuit het thema: -Omgaan met agressie bij bewoners met dementie- hebben Simone en Heleen op maat gemaakt trainingen ontwikkeld voor onze medewerkers. De uitdaging was om de trainingen aan te laten sluiten bij onze ervaringen uit de praktijk en om ook aandacht te hebben voor reflectie op het eigen gedrag. Tot slot was ook de wens om praktische handvatten te krijgen in preventie, observatie, analyse, opstellen van een benaderingsplan en juiste rapportage. Na drie avonden kunnen we niet anders concluderen dan dat deze uitdaging door hen goed en deskundig is vorm gegeven waarbij de van te voren opgestelde doelen zeker zijn behaald. In een veilige en goede sfeer is veel aangereikt door Simone en Heleen en de interactie met de groep was prettig. De medewerkers hebben de trainingen als goed, leerzaam en prettig gewaardeerd". 

 

Ronald en Trudie Zwiers- Zorgechtpaar Het Gastenhuis Dordrecht

 

" Heel positief dat er heel veel aan de hand van voorbeelden werd gewerkt omdat dat aanspreekt.

Tip: Ga zo door! Top: Het was top!" 

 

Peter de Leeuw van Weenen - Verpleegkundige Het Gastenhuis Dordrecht


'' Tijdens de maandelijkse onderwijsavond van Me-doc nam Simone de basisartsen op interactieve wijze mee in het thema ouderenmishandeling. Door het delen van kennis, ervaringen en handvatten voor de dagelijkse praktijk werd het inzicht bij de artsen vergroot. Wakker geschud keerden ze terug naar het verpleeghuis om hun rol te kunnen pakken in deze complexe casuïstiek''. 

 

Sharayke van den Hoogen - Me-doc


''Simone heeft een gastles gegeven bij tweedejaars studenten van de MBO opleiding verpleegkunde. De les was boeiend, afwisselend en erg interessant. Simone heeft op een duidelijke, heldere manier informatie gegeven over het onderwerp 'Onbegrepen gedrag bij dementie' en hiermee de studenten 1,5 uur kunnen boeien. De studenten waren na afloop erg enthousiast en gaven aan veel geleerd te hebben''. 

 

Diana van Hooft - Vitalis college